Over Aquila

Arend

De arend is een prachtige en indrukwekkende roofvogel. De grootste arenden hebben een spanwijdte van meer dan 2 m en een gewicht van ruim 6 kg. Er zijn tientallen soorten bekend. Hieronder zie je de Amerikaandse zeearend met zijn kenmerkende witte kop en staart.

Witkop zeerarend in volle vlucht

De grootste arend op het vaste land is de steenarend, die alleen voorkomt op het Noordelijk halfrond. Hij heeft een zeer scherp gezichtsvermogen. Zo kan hij zijn prooidieren als konijnen, eekhoorns en hoenders van een hoogte van twee kilometer zien. Hieronder zie je een afbeelding van deze vogel.

Gouden arend

Voor meer informatie over een arenden zie Wikipedia.

Adelaar

De arend is altijd een tot de verbeelding sprekende vogel geweest en van oudsher een symbool voor onafhankelijkheid, macht en overheersing. Hij heeft vele volken geboeid en geïnspireerd. Zijn machtige hoge vlucht en jagen vervullen iedereen die er getuige van is met ontzag. Vrijwel elke cultuur die in contact is gekomen met arenden heeft er wel een mythologie omheen ontwikkeld. In het Nederlands wordt in de heraldiek meestal de term adelaar gebruikt. Je ziet hem veel in wapens. De adelaar is het symbool van vele landen geworden.


Wapen van het Romeinse Rijk

Romeinse Rijk

De adelaar speelt een belangrijke rol als symbool in het Romeinse Rijk, de Senatus Populusque Romanus (SPQR) ofwel De Senaat en het Volk van Rome zoals de officiële naam van de Romeinse Republiek luidt.


Wapen van het Heilige Roomse Rijk

Heilige Roomse Rijk

Nadat het Romeinse Rijk gevallen is, ontstaat in de middeleeuwen in centraal Europa het Heilige Roomse Rijk. Het was niet zozeer een staat, maar een politiek verband van wereldlijke en kerkelijke gebieden die direct of indirect onderworpen waren aan de soevereiniteit van de Rooms-Duitse keizer of koning. In het wapen van Sacrum Romanum Imperium staat een tweekoppige adelaar.


Wapen van Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland

Overbekend is het symbool van de Bondsrepubliek Duitsland. Je ziet hem vaak op overheidsgebouwen of ambassades. Dit wapen wordt soms in de vlag van Duitsland opgenomen.


Wapen van de USA

Verenigde Staten van Amerika

In het wapen van de Verenigde Staten zien we naast andere vrijheidsymbolen de Amerikaanse zeearend met witte kop en staart.


Wapen van Rusland

Rusland

De tweekoppige adelaar zien we terug in het wapen van Rusland, nu tegen een rode achtergrond.


Wapen van Provincie Groningen

Provincie Groningen

In Nederland kom je vaker de leeuw als de adelaar in wapens tegen. Toch zie je ook in ons land de adelaar regelmatig verschijnen zoals in het wapen van Groningen, tezamen met de Nederlands leeuw.


Wapen van Waterschap Groot Geestmerambacht

Waterschap Groot Geestmerambacht

Ook zien we de adelaar soms terug in de wapens van (overheids)instituten en bedrijven. Zoals hier in die van het voormalige waterschap Groot Geestmerambacht.


In de film die gemaakt is in Japan door Yasuhiro Nagata zijn aldaar voorkomende zeearenden te zien. Deze film komt van zijn website RoseSeven, de muziek eronder is Nocturne Opus 9 Number 2 van Chopin, gespeeld door Yundi Li (YouTube).


Aquila en Aquilifer

In het latijn wordt de arend of adelaar aquila genoemd. In het Romeinse Rijk had de adelaar een enorme symbolische betekenis. Elk legioen had één adelaar die de ziel van dat legioen vertegenwoordigde. Als de standaard met de adelaar verloren ging, was dat niet alleen een grote schande voor het desbetreffende legioen, maar betekende zelfs het einde ervan. Dit is onder andere met het zeventiende, achttiende en negentiende legioen gebeurd na de nederlaag in het Teutoburgerwoud. Hierna werd meteen een expeditie uitgezet om de verloren adelaars terug te krijgen.


Adelaar Romeinse Rijk

Aquila


De aquilifer of adelaarsdrager was de belangrijkste standaarddrager van het Romeinse leger, hij droeg de standaard met de adelaar.

Toen de legionairs van het tiende legioen, Legio X Gemina, bij de landing van Gaius Julius Caesar in Britannia uit angst voor het grote aantal vijanden niet het strand op durfden, sprong de aquilifer in het water en riep hen toe dat hun standaard verloren zou gaan als ze hem niet volgden. Gevolg was dat de legionairs met nieuwe moed het strand op stormden en het gebied veroverden.

De functie van aquilifer was niet alleen een erefunctie. Behalve drager van de standaard, beheerde hij samen met de andere standaarddragers de soldij van de legionairs en diende hij als vertrouwensman.


Aquilifer

Aquilifer

Aart

Mijn ouders hebben mij de naam Aart meegegeven, vernoemd naar mijn grootvader van moeders kant. In mijn geboortejaar kregen 216 jongens deze naam, tegenwoordig hoor je de naam niet veel meer onder jongeren. In 2016 werd de naam nog maar 17 keer aan een jongen gegeven. Zoek je naar de betekenis van de naam Aart, dan blijkt hij afgeleid te zijn van de naam Arend. Deze naam is verwant aan de naam Arnoud die op zijn beurt afgeleid is van de germaanse woorden arn (arend) en wald (heersen). De naam betekent in zijn geheel "Hij die heerst als een arend" (of adelaar). Grappig detail: Eén van mijn overgrootvaders heette Arend van Leeuwen, hij leefde van 1858 tot 1938.


Aquilifer

Arend van Leeuwen te paard


x

Afgeleid van mijn naam heb ik de website Aquila genoemd. Daarbij heb ik gekozen voor dit logo.


x

Veel van mijn werk teken ik als Aquilifer waarbij ik soms bijgaande afbeelding (avatar) gebruik.